Linux Kullanıcıları Derneği Nedir?

Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) kar amacı gütmeyen bir kuruluş, bir dernektir. 2000 yılının Mayıs ayında merkezi Ankara’da olarak kuruldu.

Linux kullanan kişi ve kuruluşları çatısı altına toplayarak bir paylaşım ve etkileşim ortamı kurmayı hedefleyen LKD aynı zamanda Linux işletim sistemlerinin ve Linux felsefesinin Türkiye’de yayılmasını da amaçlar.

Her ne kadar adında yalnızca Linux geçse de LKD, özgür yazılım hareketinin Türkiye’deki gelişimi ve toplumun özgür yazılım bilincinin artırılması için kurulduğu ilk günden beri çalışmalar yürütmektedir.

Linux işletim sistemlerinin, özgür yazılımların kullanımını teşvik etmek amacıyla ve özgür yazılım felsefesini bilişim sektörüne tanıtmak, benimsetmek için LKD yinelenen yıllık etkinliklerin yanında, yurt çapında seminer ve eğitimler de düzenlemektedir.

Düzenli Etkinlikler

Bu etkinlikler diğer dernek ve üniversitelerle iş birliği içinde düzenlenir ve kar amacı gütmeden yürütülür.

Daha fazlası için