GPL v1

İngilizce lisans metni: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html

GNU GENEL KAMU LİSANSI

Sürüm 1, Haziran 1989

Copyright © 1989 Özgür Yazılım Vakfı

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, ABD

Bu lisans belgesinin tam kopyasının herkes tarafından koplayalanması ve dağıtımı serbest olup, değiştirilmesi yasaktır.

Giriş

Pek çok yazılım şirketinin lisans sözleşmeleri, kullanıcıların bu şirketlerin merhametine kalmasına uğraşırlar. Bunun aksine, Genel Kamu Lisansımız, yazılımın herkesin kullanımına açık olduğundan emin olmak için, özgür yazılımı paylaşmanızı ve değiştirmenizi garanti altına alma amacı güder. Genel Kamu Lisansı, Özgür Yazılım Vakfı’nın yazılımlarına ve yazarının uygulanmasını istediği diğer tüm programlara uygulanır. Siz de programınız için işbu lisansı kullanabilirsiniz.

Özgür yazılım kavramında vurgulanmak istenen bedava olması değil, özgürce kullanılabiliyor olmasıdır. Genel Kamu Lisansı, özgür yazılımın kopyalarını dağıtma ya da satma özgürlüğünüzü; bu yazılımların kaynak kodlarına erişiminizi ya da isterseniz size sunulmasını, yazılımı değiştirebilmenizi ya da parçalarını yeni özgür yazılımlarda kullanmanızı, ve bu eylemleri gerçekleştirebileceğinizden haberdar olmanızı garanti altına almak için tasarlanmıştır.

Haklarınızı korumak için, sizi bu haklardan mahrum edecek ve bu haklardan vazgeçmenizi isteyecek kişileri engellemek için bazı kısıtlamalar koymak zorundayız. Bu nedenle, yazılımın kopyalarını dağıttığınız ya da yazılımı değiştirdiğinizde bazı sorumluluklar üstlenirsiniz: Diğerlerinin özgürlüğüne saygı göstermekle yükümlüsünüz.

Örneğin, böyle bir programın kopyalarını ücretli ya da ücretsiz dağıttığınızda, sahip olduğunuz özgürlükleri bir sonraki alıcılara da devretmek zorundasınız. Onların da bu yazılımların kaynak kodlarına erişimini ya da isterlerse kaynak kodların onlara sunulmasını taahhüt etmek zorundasınız. Ayrıca bu şartları haklarını bilmeleri açısından onlara göstermelisiniz.

Haklarınızı iki adımda koruyoruz: (1) yazılımı telif hakkıyla koruyor, (2) size bu lisansı sunarak yazılımı çoğaltmanız, dağıtımını yapmanız ve/veya değiştirmeniz için yasal hak tanıyoruz.

Ayrıca, herbir yazarın ve bizim korunmamız adına, bu özgür yazılımda garanti olmadığının açıkça anlaşılmasını isteriz. Eğer yazılım başkası tarafında değiştirilmiş ve dağıtılmışsa, alıcıların ellerindeki ürünün özgün olmadığını bilmelerini isteriz; böylece diğerleri tarafından oluşturulan bir sorun asıl yazarın saygınlığına yansımayacaktır.

Çoğaltma, dağıtma ve değiştirme durumları için kesin hükümler ve koşullar aşağıda belirtilmiştir.

GNU GENEL KAMU LİSANSINI KOPYALAMAK; DAĞITMAK VE DEĞİŞTİRMEK İÇİN HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

0. İşbu lisans sözleşmesi, telif hakkı sahibi tarafından bu Genel Kamu Lisansı hükümleri altında dağıtılabileceğini belirten bir uyarı içeren her türlü program ve diğer çalışmalara uygulanır. Aşağıda bahsi geçen “Program”, bu tür program ya da programı içeren çalışma ya da programın bir parçasını aynen ya da değişikliklerle kastetmekte olup, “programa dayalı çalışma” telif hakkı yasası altındaki program ya da türevi çalışma anlamına gelir. Her bir lisans sahibi “siz” şeklinde anılacaktır.

 1. Her kopyada uygun bir telif hakkı uyarısı ve hakkından vazgeçenleri açıkça ve gereğine uygun yayımlamanız, işbu Genel Kamu Lisansı’ndan bahseden tüm uyarıları ve bir teminat bulunmadığına dair tüm uyarıları aynen korumanız ve tüm alıcılara programla birlikte bu Genel Kamu Lisansı’nın bir kopyasını verdiğiniz sürece, programın kaynak kodunun birebir kopyalarını devraldığınız haliyle her ortamda kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. Fiziksel olarak taşıdığınız kopyalara ücretlendirme uygulayabilirsiniz.
 2. Programın kopya ya da kopyalarını ya da bir kısmını değiştirebilir; aşağıdaki koşulları yerine getirdiğiniz takdirde paragraf 1′deki hükümlere bağlı olarak bu gibi değişiklikleri kopyalayabilir veya dağıtabilirsiniz:
 • a) Ürünün sizin onu değiştirdiğinize ve değiştirdiğiniz tarihe dair belirgin bir uyarı içermesini sağlamalısınız.
 • b) Dağıttığınız veya yayımladığınız, tamamı ya da bir kısmı programı ya da bir parçasını içeren her çalışmanın tamamını, değişiklikler dahil ya da hariç, işbu Genel Kamu Lisansı’nın hükümleri uyarınca, ücretsiz olarak işbu lisansla üçüncü taraflara lisanslamalısınız. (İsteğinize bağlı olarak üçüncü tarafların bir kısmına veya tamamına teminat güvencesi vermeyi seçmeniz durumu hariç)
 • c) Eğer değiştirilmiş program çalıştırıldığında en basit ve genel anlamda komutları etkileşimli olarak okuyorsa, en olağan şekilde bu gibi etkileşimli bir kullanımla çalıştığında, uygun telif hakkı lisansını ve taahhüt bulunmadığını (ya da taahhüt verdiğinizi) belirten uyarıyı içeren bir bildiri yayımlamasını veya göstermesini sağlamalı, bu bildiriye kullanıcıların işbu hükümler altında programı yeniden dağıtabileceklerini ve işbu Genel Kamu Lisansı’nın kullanıcılar tarafından nasıl görüntülenebileceğini iliştirmelisiniz.
 • d) Fiziksel olarak taşıdığınız kopyalara ücretlendirme uygulayabilir, isterseniz ücret karşılığında teminat güvencesi sunabilirsiniz. Bir depolama biriminde ya da dağıtım ortamında programla (ya da türeviyle) başka bir çalışmanın sadece birleşimi, diğer çalışmanın bu hükümlere bağlanacağı anlamına gelmez.
 1. Programı (ya da paragraf 2′de belirtildiği gibi bu programa bağlı çalışmayı) yukarıda geçen 1 ve 2′nci paragraflardaki hükümlere bağlı olarak aşağıdakileri sağladığınız takdirde nesne kodu biçiminde ya da çalıştırılabilir biçimde kopyalayabilir veya dağıtabilirsiniz:

a)Yukarıdaki paragraf 1 ve 2′nin hükümlerine uygun olarak dağıtılması gereken, makine tarafından okunabilen ilgili kaynak kodun tamamını yanına ekleyin; veya,

b)Yukarıdaki paragraf 1 ve 2′nin hükümlerine uygun olarak dağıtılan ve makine tarafından okunabilen ilgili kaynak kodun tamamının bir kopyasını herhangi bir üçüncü tarafa (dağıtım için gereken miktar dışında) ücretsiz vermek amacıyla, en az üç sene geçerli bir yazılı teklif ekleyin; veya,

 1. c) İlgili kaynak kodu dağıtmayı teklif etmek konusunda aldığınız bilgiyi ekleyin. (Bu seçeneği, sadece ticari olmayan dağıtımlarda veya programı nesne kodu olarak ya da çalıştırılabilir biçimde aldığınız koşullarda kullanmanıza izin verilir.)

Bir çalışmanın kaynak kodu, o çalışmanın üzerinde değişiklik yapılması tercih edilen biçimidir. Çalıştırılabilir bir dosya için, kaynak kodun tamamı, içerdiği tüm modüllerin kaynak kodlarının tümü demektir; ancak, özel bir istisna olarak, çalıştırılabilir dosyaların üzerinde çalıştığı işletim sistemine eşlik eden standart kütüphane modülleri için veya işletim sistemine eşlik eden standart başlık dosyaları ya da tanımlama dosyaları gibi modüller için kaynak kodlarını içermesine gerek yoktur.

 1. İşbu Genel Kamu Lisansı’nda özellikle belirtilmediği sürece bir programı kopyalayamaz, değiştiremez, altlisanslayamaz, yayamaz veya taşıyamazsınız. Aksine bir kopyalama, değiştirme, altlisanslama, yayma veya taşıma girişimi lisansı feshetmek olup, böyle bir girişim işbu lisans kapsamında programı kullanmak konusundaki tüm haklarınızı kendiliğinden sonlandıracaktır. Ancak, hükümlere uygun davrandıkları sürece, sizden kopyaları veya kopyaları kullanma haklarını işbu Genel Kamu Lisansı’nın altında devralan kişilerin lisanslarına son verilmez.
 2. Programı (ya da programa dayalı bir çalışmayı) kopyalayarak, değiştirerek veya dağıtarak işbu lisansın bunları gerçekleştirme yetkisi ile hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.
 3. Programı (ya da programa dayalı bir çalışmayı) her seferinde yeniden dağıttığınızda, işbu lisansın hüküm ve koşulları altındaki bir programı kopyalama, dağıtma veya değiştirme izni asıl telif sahiplerinden alıcılara kendiliğinden aktarılmış olur. Burada verilen hakların kullanılmasıyla ilgili kullanıcılara kısıtlamalar dayatamazsınız.
 4. Özgür Yazılım Vakfı, Genel Kamu Lisansı’nın değiştirilmiş ve/veya yeni sürümlerini zaman zaman yayımlayabilir. Bu gibi yeni sürümler, halihazırdaki sürümle aynı ruhu taşımakta olup, yeni sorun ve endişeler konusunda ayrıntılandırılması bakımından farklılık gösterebilir.

Her sürüme ayırt edici bir sürüm numarası verilir. Eğer program işbu lisansın kendisine ve “daha sonraki herhangi bir sürüme” uygulanan bir sürüm numarası belirtiyorsa, o sürümün ya da Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan daha sonraki bir sürümün hüküm ve şartlarına uyma seçeneğine sahipsiniz. Eğer program işbu lisansın herhangi bir sürümünün numarasını özellikle belirtmiyorsa, Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan herhangi bir sürümü seçebilirsiniz.

 1. Eğer programın bazı parçlarını dağıtım koşulları farklı diğer özgür programlarla birleştirmek istiyorsanız, bu konuda izin almak üzere yazardan izin isteyin. Özgür Yazılım Vakfı tarafından telif hakkı verilen bir yazılım için, Özgür Yazılım Vakfı’na yazın; zaman zaman bu gibi durumlarda istisna yapıyoruz. Kararımız, özgür yazılımımızın bütün türevlerinin özgür olma durumunu korumak ve genel anlamda yazılımın paylaşılması ve yeniden kullanılmasına teşvik etmek gibi iki hedef çerçevesinde şekillenecektir.

TEMİNAT YOKTUR

 1. PROGRAM BEDELSİZ OLARAK LİSANSLANDIĞI İÇİN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARDA İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE PROGRAMIN BİR TEMİNATI YOKTUR. YAZILI OLARAK AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA PROGRAMI YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ DEĞİŞTİREBİLEN VE/VEYA YENİDEN DAĞITABİLEN DİĞER TARAFLAR, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK, TİCARETİNİN YAPILABİLİRLİĞİNE VE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞUNA TEMİNAT VERMEK DE DAHİL, ANCAK BUNUNLA KISITLI KALMAYARAK, HİÇBİR TEMİNAT SUNMADAN PROGRAMI “OLDUĞU GİBİ” TEDARİK EDERLER. PROGRAMIN KALİTESİ VE PERFORMANSIYLA İLGİLİ TÜM RİSK SİZE AİTTİR. PROGRAMIN HATALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKARSA, TÜM GEREKLİ HİZMET, ONARIM VE DÜZELTME ÜCRETİ SİZİN TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR.
 2. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA ZORUNLU TUTULMADIĞI YA DA YAZILI OLARAK KARARLAŞTIRILMADIĞI SÜRECE HİÇBİR DURUMDA, HİÇBİR TELİF HAKKI SAHİBİ YA DA YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK YAPABLEN VE/VEYA PROGRAMI TAŞIYABİLEN BAŞKA BİR TARAF; HERHANGİ BİR GENEL, ÖZEL, KAZARA YA DA DOLAYLI OLARAK, PROGRAMIN KULLANIMINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN DOĞAN (VERİ KAYBI, VEYA HATALI BULUNAN VERİ, VEYA TARAFINIZDAN YAHUT ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA ZARARA UĞRATILMA, VEYA PROGRAMIN DİĞER PROGRAMLARLA ÇALIŞMAKTA BAŞARISIZ OLMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE VE BUNLARLA KISITLI OLMADAN) ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, BÖYLE BİR TELİF SAHİBİ YA DA DİĞER TARAFIN BU GİBİ ZARARLARDAN HABERDAR EDİLDİĞİ KOŞULLARDA BİLE, HASARLAR KONUSUNDA SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.

HÜKÜMLER VE KOŞULLARIN SONU

Ek: Bu Hükümler Yeni Programlarınıza Nasıl Uygulanır?

Yeni bir program geliştirdiyseniz ve programı en fazla yararlanılabilecek biçimde insanlığın kullanımına açmak istiyorsanız, bunu başarmanın en iyi yolu, ürününüzü herkesin yeniden dağıtabildiği ve bu koşullar altında değiştirebildiği özgür yazılım yapmaktır.

Bunu yapmak için, aşağıdaki uyarıları programınıza iliştirin. Bunun en güvenli yolu her bir kaynak kodun başına teminattan vazgeçildiğini en etkili olarak taşıyan biçimde yerleştirmektir; ve her bir dosya en azından “telif hakkı” satırını ve uyarının tamamının bulunduğu yeri gösteren bir belirteç içermelidir.

<program adını yazmak için bir satır ve ne işe yaradığına dair kısa bir bilgi.>

Copyright (C) 19yy <yazarın adı>

Bu program özgür yazılımdır: Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan GNU Genel Kamu Lisansı’nın sürüm 1 ya da (isteğinize bağlı olarak) daha sonraki sürümlerinin hükümleri altında yeniden dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

Bu program, yararlı olması umuduyla dağıtılmış olup, programın BİR TEMİNATI YOKTUR; TİCARETİNİN YAPILABİLİRLİĞİNE VE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞUNA dair bir teminat da vermez. Ayrıntılar için GNU Genel Kamu Lisansı’na göz atınız.

Bu programla birlikte GNU Genel Kamu Lisansı’nın bir kopyasını elde etmiş olmanız gerekir; eğer elinize ulaşmadıysa Free Software

Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, ABD adresine yazın.

Ayrıca elektronik ya da normal posta yoluyla sizinle nasıl iletişime geçilebileceği hakkında da bilgi veriniz.

Eğer program etkileşimliyse, etkileşimli modda başlatıldığında programın şöyle bir kısa uyarı göstermesini sağlayın:

Gnomovision sürüm 69, Copyright (C) 19xx yazarın adı Gnomovision’un KESİNLİKLE HİÇBİR TEMİNATI YOKTUR; ayrıntılar için ‘göster w’ yazın. Bu bir özgür yazılımdır, ve bazı koşullar altında yeniden dağıtmakta serbestsiniz; ayrıntılar için ‘göster c’ yazın.

Varsayımsal ‘göster w’ ve ‘göster c’ komutları Genel Kamu Lisansı’nın ilgili bölümlerini göstermelidir. Elbette sizin programınızda kullandığınız komutlar ‘göster w’ ve ‘göster c’ komutlarından farklı olabilir; hatta fareyle tıklama veya menü maddeleri gibi seçeneklerden sizin programınıza uyan herhangi biri olabilir.

Ayrıca (bir programcı olarak çalışıyorsanız) işvereninize ya da varsa okulunuza, gerekirse bir “telif hakkı feragatnamesi” imzalatmalısınız. Bununla ilgili bir örnek aşağıda yer almaktadır; isimleri değiştirip kullanınız:

Yoyodyne, James Hacker tarafından yazılan

(derleyicilerde geçişleri yapar) `Gnomovision’ programındaki

telif menfaatlerinden vazgeçtiğini beyan eder.

<Ty Coon’un imzası>, 1 Nisan 1989

Ty Coon, Başkan Yardımcısı

İşte hepsi bu kadar!