LGPL v2’1

İngilizce lisans metni: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html

GNU KISITLI GENEL KAMU LİSANSI

Sürüm 2.1, Şubat 1999

Copyright © 1991, 1999 Özgür Yazılım Vakfı

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, ABD

Bu lisans belgesinin tam kopyasının herkes tarafından koplayalanması ve dağıtımı serbest olup, değiştirilmesi yasaktır.

(Bu belge Kısıtlı GKL’nin yayımlanan ilk sürümüdür. Ayrıca GNU Kütüphane Kamu Lisansı sürüm 2′nin de halefi addedilir, bu sebeple sürüm numarası 2.1′dir.)

Giriş

Pek çok yazılımın lisansı, bu ürünlerin paylaşımını ve ürünleri değiştirme özgürlüğünü önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Buna karşın, GNU Genel Kamu Lisansları bir özgür yazılımı paylaşma ve değiştirme özgürlüğünü güvence altına alırlar; böylece tüm kullanıcılar için özgür yazılım (free software*) özelliğini koruduğunu garanti altına alır.

İşbu lisans, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lİsansı, Özgür Yazılım Vakfı’nın ve lisansı kullanmaya karar veren diğer tüm yazarların özel olarak tasarlanmış yazılım paketlerine (genellikle kütüphanelere) uygulanır. Siz de kullanabilirsiniz, fakat aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işbu lisansı mı yoksa olağan Genel Kamu Lisansını mı kullanmanın özel bir durum için daha iyi bir yöntem olacağını dikkatlice düşünmenizi öneririz.

Özgür yazılım kavramında vurgulanmak istenen bedava olması değil, kullanım özgürlüğüdür. Genel Kamu Lisanslarımız, özgür yazılımın kopyalarını dağıtma (ve isterseniz bu hizmet için ücretlendirme) özgürlüğünüzü; bu yazılımların kaynak kodlarına erişiminizi ya da isterseniz size sunulmasını, yazılımı değiştirebilmenizi ya da parçalarını yeni özgür yazılımlarda kullanmanızı, ve bu eylemleri gerçekleştirebileceğinizden haberdar olmanızı garanti altına almak için tasarlanmıştır.

Haklarınızı korumak için, sizi bu haklardan mahrum edecek ve bu haklardan vazgeçmenizi isteyecek kişileri engellemek için bazı kısıtlamalar koymak zorundayız. Bu nedenle, yazılımın kopyalarını dağıttığınız ya da yazılımı değiştirdiğinizde bazı sorumluluklar üstlenirsiniz: Diğerlerinin özgürlüğüne saygı göstermekle yükümlüsünüz.

Örneğin, böyle bir kütühanenin kopyalarını ücretli ya da ücretsiz dağıttığınızda, size verdiğimiz özgürlükleri bir sonraki alıcılara da devretmek zorundasınız. Onların da bu yazılımların kaynak kodlarına erişimini ya da isterlerse kaynak kodların onlara sunulmasını taahhüt etmek zorundasınız. Eğer diğer kodu kütüphaneye bağlarsanız, alıcılara nesne dosyalarının tamamını sağlamak zorundasınız, böylece onlar da değişiklik yapıp yeniden derlediklerinde tekrar kütüphaneye bağlayabilirler. Ayrıca bu şartları haklarını bilmeleri açısından onlara göstermelisiniz.

Haklarınızı iki adımda koruyoruz: (1) yazılımı telif hakkıyla koruyan, (2) yazılımı çoğaltmanız, dağıtımını yapmanız ve/veya değiştirmeniz için yasal hak tanıyan bu lisansı size sunuyoruz.

Her bir dağıtımcıyı korumak adına, bu özgür kütüphane için garanti olmadığının açıkça anlaşılmasını isteriz. Ayrıca eğer kütüphane başkası tarafından değiştirilmiş ve dağıtılmışsa, alıcılar ellerindeki ürünün özgün sürüm olmadığını bilmelidirler; böylece diğerleri tarafından oluşturulan bir sorun asıl yazarın saygınlığına yansımayacaktır.

Son olarak, yazılım patentleri her özgür program için sürekli olarak bir tehdit oluşturmaktadır. Bir şirketin bir patent sahibinden kısıtlayıcı bir lisans temin ederek özgür bir programın kullanıcılarını etkin bir şekilde kısıtlayamamasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla, bir kütüphane sürümü için alınan patent lisansının işbu lisansta belirtilen özgürlüklerin tamamına uygun olması konusunda diretiyoruz.

Bazı kütüphnelerin de içinde bulunduğu pek çok GNU yazılımı, olağan GNU Genel Kamu Lisansının kapsamı altındadır. İşbu lisans, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, belirli bazı kütüphanelere uygulanmakta olup, olağan Genel Kamu Lisansı’ndan oldukça farklıdır. İşbu lisansı, bazı kütüphanelerin özgür olmayan programlara bağlanabilmelerine izni vermek amacıyla kullanıyoruz.

Bir program bir kütüphaneyle statik olarak ya da paylaşılan bir kütüphane kullanılarak bağlandığında, bu ikilinin birleşiminden hukuki anlamda özgün kütüphanenin bir türevi, birleştirilmiş çalışma şeklinde bahsedilir.Olağan Genel Kamu Lisansı dolayısıyla sadece birleşimin tamamı özgürlük ölçütlerine uyduğu takdirde böyle bir bağlantıya izin verir. Kısıtlı Genel Kamu Lisansı kütüphanenin diğer kodla bağlanması için daha esnek ölçütlere izin verir.

İşbu lisansa “Kısıtlı” Genel Kamu Lisansı diyoruz, çünkü kullanıcının özgürlüğünü korumak için olağan Genel Kamu Lisansı’ndan daha az hüküm içeriyor. Ayrıca diğer yazılım geliştiricilere özgür olmayan programlarla rekabet konusunda daha az fayda sağlar. Bu aleyhte durumlar, bizim pek çok kütüphane için olağan Genel Kamu Lisansı’nı kullanmamızın sebebidir. Ancak, Kısıtlı lisans bazı özel durumlar için fayda sağlar.

Örneğin, bazı nadir durumlarda, bazı kütüphanelerin mümkün olan en yaygın şekilde kullanılmasına teşvik etme ihtiyacı duyulabilir, böylece kütüphane genel geçer bir standart haline gelir. Bunu başarabilmek için, özgür olmayan programların bu kütüphaneleri kullanmasına izin verilmelidir. Daha sık karşılaşılan bir durumda ise, özgür bir kütüphane yaygınca kullanılan özgür olmayan bir programa aynı şeyi uygulayabilir. Bu gibi durumlarda, özgür kütüphaneyi sadece özgür yazılımda kullanmakla kısıtlamak az kazançlı bir durumdur.

Diğer durumlarda, özgür olmayan programlarda belirli kütüphanelerin kullanımına izin vermek büyük bir özgür yazılım birliğini çok sayıda kişi tarafından kullanılmasını sağlar. Örneğin, GNU C Kütüphanesi’nin özgür olmayan programlarca kullanımına izin vermek, çok daha fazla kişi tarafından GNU işletim sisteminin ve değişik bir biçimi olan GNU/Linux işletim sisteminin kullanılmasını sağlıyor.

Her ne kadar Kısıtlı Genel Kamu Lisansı kullanıcıların özgürlüğünü daha az korusa da, kütüphanenin bağlantılı olduğu programın kullanıcısının, kütüphanenin değiştirilmiş sürümünü kullanarak programı çalıştımak için gereken araçlara ve özgürlüğe sahip olduğunu güvence altına alır.

Çoğaltma, dağıtma ve değiştirme durumları için kesin hükümler ve koşullar aşağıda belirtilmiştir. “Kütüphaneye dayalı çalışma” ile “kütüphaneyi kullanan çalışma” arasındaki farka dikkat ediniz. İlk ifadedeki çalışma kütüphaneden gelen kodları içerirken, sonraki ifadede çalışmanın çalışabilmesi için kütüphaneyle bağlanmış olması gerekir.

KOPYALAMAK; DAĞITMAK VE DEĞİŞTİRMEK İÇİN HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

0. İşbu lisans sözleşmesi, telif hakkı sahibi veya yetkili diğer taraflarca işbu Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (lisans olarak anılır) hükümleri altında dağıtılabileceğini belirten bir uyarı içeren her türlü yazılım kütüphanelerine ve diğer programlara uygulanır. Her bir lisans sahibi “siz” şeklinde anılacaktır.

Bir “kütüphane”, yazılım işlevlerinin ve/veya verilerinin, çalıştırılabilir programlar elde etmek için (bir kısmı bu işlev ve verilerin bazılarını kullanan) uygulama programlarıyla uygun şekilde bağlantılandırılacak şekilde hazırlanan bir derlemesidir.

Aşağıda bahsedilen “Kütüphane” işbu hükümler altında dağıtılan bu gibi yazılım kütüphanesi veya çalışmayı kasteder. “Kütüphanye dayalı çalışma”, telif hakkı yasası uyarınca bir kütüphane veya türevi bir çalışmadır: Başka bir deyişle kütüphaneyi veya bir kısmını, tam suretiyle ya da değişiklikler ve/ veya başka bir dile çevrilen halini içeren bir çalışmadır. (Bundan sonra çeviri, kısıtlama olmaksızın “değişiklik” terimine dahil edilecektir)

Bir çalışmanın kaynak kodu, çalışmanın değişiklik yapılması için tercih edilen biçimidir. Bir kütüphane için, kaynak kodun tamamı demek, içerdiği tüm modüllerin kaynak kodları, buna ilaveten bağlantılı her türlü arayüz tanım dosyaları, ve ayrıca kütüphanenin derlemesi ve kurulumunu denetlemede kullanılan betiklerdir.

Kopyalama, dağıtma ya da değiştirme dışındaki eylemler işbu lisansa dahil değildir; kapsamın dışında kalır. Bir programı kütüphane kullanarak çalıştırma eylemi kısıtlanmamıştır, ve programın çıktısı ancak içeriğiyle kütüphaneye dayalı bir çalışma oluşturuyorsa dahil edilir. (yazmak için kullanılan araçta kütüphanenin kullanımından bağımsız olarak) Bunun doğruluğu kütüphanenin ne yaptığına ve kütüphaneyi kullanan programın ne yaptığına bağlı olarak değişir.

1. Her kopyada uygun bir telif hakkı uyarısı ve hakkından vazgeçenleri açıkça ve gereğine uygun yayımlamanız, işbu lisanstan bahseden tüm uyarıları ve bir teminat bulunmadığına dair tüm uyarıları aynen korumanız ve tüm alıcılara kütüphaneyle birlikte bu lisansın bir kopyasını verdiğiniz sürece, kütüphanenin kaynak kodunun tamamının birebir kopyalarını devraldığınız haliyle her ortamda kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

Fiziksel olarak taşıdığınız kopyalara ücretlendirme uygulayabilir ya da bu kopyaları ücretsiz dağıtabilirsiniz; isterseniz ücret karşılığında teminat güvencesi sunabilirsiniz.

2. Kütüphanenin kopya ya da kopyalarını ya da bir kısmını, dolayısıyla kütüphane baz alınarak oluşturulmuş ürünleri değiştirebilir; aşağıdaki koşulları yerine getirdiğiniz takdirde bölüm 1′deki hükümlere bağlı olarak bu gibi değişiklikleri veya çalışmayı kopyalayabilir veya dağıtabilirsiniz:

  • a) Değiştirilmiş çalışmanın kendisi bir yazılım kütüphanesi olmalıdır.
  • b)Ürünün sizin onu değiştirdiğinize ve değiştirdiğiniz tarihe dair belirgin bir uyarı içermesini sağlamalısınız.
  • c) Her çalışmanın tamamını ücretsiz olarak işbu lisansın hükümleri altında üçüncü taraflara lisanslamalısınız.
  • d) Değiştirilmiş kütüphanedeki bir fonksiyon, bu fonksiyonu kullanan başka bir uygulama programı tarafından sağlanan bir işleve ya da veri tablosuna dayanıyorsa, hizmet çalıştırıldığında bir argüman verilmediği takdirde, uygulamanın böyle bir fonksiyon ya da tablo sağlamadığı durumlarda fonksiyonun hala çalışır durumda olması ve amacını gerçekleştirme doğrultusundaki kısımların işlemesi konusunda samimiyetle çaba harcamalısınız. (Örneğin, bir kütüphanede kare kökleri hesaplamak için bulunan bir fonksiyon, uygulamadan tamamen bağımsız olarak tanımlanmış bir amaca sahiptir. Dolayısıyla, 2d alt bölümü uygulma tarafından sağlanan fonksiyon veya bu fonksiyonun kullandığı tablonun tercihe bağlı olması zorunluluğunu gerektirir: Eğer uygulama bunu sunmuyorsa, kare kök fonksiyonu hala kare kökleri hesaplıyor olmalıdır.)

Bu gereklilikler değiştirilmiş çalışmanın tümünü kapsar. Eğer çalışmanın tanımlanabilir kısımları kütüphaneden türememişse, ve mantık çerçevesinde bağımsız ve ayrı işler olarak nitelendirilebiliyorlarsa, işbu lisans ve hükümleri, ayrı çalışmalar olarak dağıttığınızda bu kısımlara uygulanmaz. Ancak aynı kısımları kütüphaneye dayalı bir çalışma olan bir bütün olarak dağıtırsanız, bu bütünün dağıtımı tamamen, diğer lisans sahiplerinin tamamına kadar uzanan ve dolayısıyla kimin yazdığına bakılmaksızın her bir tarafa izin sağlayan işbu lisans hükümlerinde yer almalıdır.

Dolayısıyla, bu bölümün amacı tamamen sizin tarafınızdan yazılan bir çalışmanın hakları üzerinde hak idda etme ya da bu haklarla rekabet etmeyi değil; aksine kütüphaneye dayalı türev ya da ortak çalışmaların dağıtım veya kontrolünü sağlama hakkını sağlamaktır.

Buna ek olarak, kütüphaneye bağlı olmayan başka bir çalışmanın kütüphaneyle (veya kütüphaneye dayalı bir çalışmayla) bir depolama ya da dağıtım ortamı biriminde çok da önemli olmayan bir birleşimi bu diğer çalışmayı işbu lisans kapsamına sokmaz.

3. İşbu lisans yerine olağan GNU Genel Kamu Lisansı’nın hükümlerini uygulayabilirsiniz. Bunun için işbu lisansa atıfta bulunan tüm uyarıları değiştirmelisiniz, böylece işbu lisans yerine olağan GNU Genel Kamu Lisansı Sürüm 2′ye atıfta bulunurlar. (Eğer olağan GNU Genel Kamu Lisansı’nın 2′inci sürümünden daha yeni bir sürüm varsa, isterseniz Sürüm 2 yerine o sürümü belirtebilirsiniz) Uyarılarda bunun dışında bir değişiklik yapmayınız.

Verilen bir kopyada böyle bir değişiklik yapıldığında, bu değişiklik o kopya için geri döndürülemez olur, ayrıca olağan GNU Genel Kamu Lisansı o kopyanın tüm alt bölümlerine ve kopyadan yapılan bütün türev çalışmalara uygulanır.

Bu seçenek kütüphanenin kodlarının bir kısmını kütüphane olmayan bir programın içine kopyalamak istediğinizde kullanışlıdır.

4. Kütüphaneyi (ya da kısım 2′de belirtildiği gibi bu kütüphanenin bir parçasını veya türevini) yukarıda geçen 1 ve 2′nci kısımlardaki hükümlere bağlı olarak; yazılım aktarmak için kullanılan bir ortamda yukarıdaki kısım 1 ve 2′nin hükümlerine uygun olarak dağıtılması gereken, makine tarafından okunabilen ilgili kaynak kodun tamamını yanına eklediğiniz takdirde nesne kodu biçiminde ya da çalıştırılabilir biçimde kopyalayabilir veya dağıtabilirsiniz.

Eğer nesne kodunun dağıtımı belirlenen bir yerden kopyalara erişim sunma şeklinde yapılıyorsa, her ne kadar üçüncü taraflar nesne koduyla birlikte kaynak kodunu da kopyalamaya mecur olmasa da, aynı yerden kaynak kodu kopyalamak için de aynı erişimi sunmak kaynak kodun dağıtılması gerekliliğini yerine getirir.

5. Kütüphanenin herhangi bir parçasının türevini içermeyen fakat kütüphaneyle derlenerek veya bağlanarak çalışacak şekilde tasarlanan bir program, “kütüphaneyi kullanan çalışma” şeklinde adlandırılır. Böyle bir çalışma diğerlerinden sıyrılarak kütüphanenin bir türevi değildir, dolayısıyla işbu lisansın kapsamı dışında kalır.

Ancak, “kütüphaneyi kullanan çalışmayı” kütüphaneyle bağlamak, “kütüphaneyi kullanan bir çalışma” yerine kütüphanenin türevi olan çalıştırılabilir bir program yaratır ( çünkü kütüphanenin kısımlarını içermektedir). Çalıştırılabilir program dolayısıyla işbu lisans altına girer. Bölüm 6 bu tür programların nasıl dağıtılacağı konusunda hükümler içermektedir.

“Kütüphaneyi kullanan çalışma” kütüphanenin bir parçası olan başlık dosyasından bir materyal kullandığında, çalışma için nesne kodu, her ne kadar kanak kod için geçerli olmasa da, kütüphanenin türev çalışması olabilir. Bu durumun doğruluğu özellikle, eğer kütüphane olmadan çalışma bağlanabiliyorsa veya çalışmanın kendisi bir kütüphaneyse önemlidir. Durumun doğruluğu için bir sınır kanunlar tarafından açıkça belirlenmemiştir.

Eğer böyle bir nesne dosyası sadece sayısal değişkenler, veri yapısı tasarımları ve erişimciler, küçük makrolar ve küçük satır içi fonksiyonları (on satır ya da daha az) kullanıyorsa, kanunen türev bir çalışma olup olmadığına bakılmaksızın nesne dosyasının kullanımı sınırlandırılmaz. (Nesne kodunu ve kütüphanenin kısımlarını içeren çalıştırılabilir programlar hala Bölüm 6 kapsamındadır.)

Ayrıca, eğer çalışma kütüphanenin bir türeviyse, Bölüm 6′nın hükümleri altında çalışmanın nesne kodunu dağıtabilirsiniz. Bu çalışmayı içeren çalıştırılabilir her program, kütüphaneye doğrudan bağlanıyor olsun ya da olmasın Bölüm 6′nın hükümleri kapsamına girer.

6. Yukarıdaki bölümlerin yanında özel bir durum olarak, “kütüphaneyi kullanan çalışmayı” kütüphanenin parçalarını içeren bir çalışma elde etmek için kütüphaneyle birleştirebilir ya da kütüphaneye bağlayabilir; bu çalışmayı, kullanıcının kendi kullanımı için çalışmayı değiştirmeye ve bu tür değişikliklerde hata ayıklamak için tersine mühendislik işlemlerine izin vermek koşuluyla, istediğiniz hükümler altında dağıtabilirsiniz.

Kütüphanenin kullanıldığı ve kütüphane ve kütüphanenin kullanımının işbu lisans altında yer aldığı çalışmanın her bir kopyasına göze çarpan bir uyarı koymalısınız. İşbu lisansın bir kopyasını sağlamalısınız. Çalıştırılması sırasında bir çalışma telif hakkı uyarıları gösteriyorsa, aralarına kütüphane için bir telif hakkı iliştirmeli, kullanıcıya yönelik bir referans olarak işbu lisansın bir kopyasını da iliştirmelisiniz. Ayrıca, aşağıda belirtilen hususlardan birini de yapmanız gerekir:

a) Çalışmada (yukarıdaki Bölüm 1 ve 2 uyarınca dağıtılması gereken) kullanılan tüm değişiklikler de dahil olmak üzere kütüphane için makine tarafından okunabilen ilgili kaynak kodun tamamını çalışmaya iliştirin; ayrıca eğer çalışma kütüphaneyle bağlanmış çalıştırılabilir bir çalışmaysa, makine tarafından okunabilen “kütüphaneyi kullanan çalışmanın” tamamını nesne kodu ve/veya kaynak kodu olarak iliştirin, böylece kullanıcılar kütüphaneyi değiştirebilir ve değiştirilen kütüphaneyi içeren çalıştrılabilir değştirilmiş bir program üretmek adına yeniden bağlayabilirler. ( Buradan kütüphanedeki tanımlama dosyalarının içeriğini değiştiren kullanıcının değiştirilmiş tanımlamaları kullanmak için uygulamayı yeniden derleyebilmesine gerek duyulmayacağı anlaşılıyor.)

b) Kütüphaneyle bağlamak için paylaşılan uygun bir kütüphane düzeneği kullanın. Uygun kütüphane düzeneği 1) kullanım esnasında çalıştırılabilir programın içinden kütüphane fonksiyonlarını kopyalamak yerine kullanıcının kendi bilgisayar sisteminde var olan kütüphane kopyasını kullanan, ve 2) değiştirilmiş sürüm çalışmanın birlikte yapıldığı sürümle arayüz uyumlu olduğu sürece, kullanıcı bir adet yüklediği takdirde kütüphanenin değiştirilmiş sürümüyle düzgün çalışacak düzenektir.

c) Çalışmaya, yukarıdaki 6a alt bölümünde belirtilen materyalleri aynı kullanıcıya vermek için, en az üç yıl geçerli ve dağıtımı yapmak için gereken miktarı aşmayacak bir ücret karşılığında yazılı bir teklif iliştiriniz.

d) Eğer çalışmanın dağıtımı belirlenen bir yerden kopyalanmasını önermek şeklinde gerçekleştiriliyorsa, aynı yerden yukarıda bahsedilen materyalleri kopyalamak için aynı şekilde erişim teklif ediniz.

Çalıştırılabilir bir program için, “kütüphaneyi kullanan çalışma” olarak gereken biçim, yeniden bir çalıştırılabilir program üretmek için gereken her türlü veri ve yardımcı programı içermelidir. Ancak, özel bir istisna olarak, dağıtılacak materyallerin, çalıştırılabilir programın üzerinde çalıştığı işletim sisteminin temel bileşenleriyle (derleyici, çekirdek ve benzeri) normalde dağıtılan (kaynak ya da ikili değer biçiminde) bir şeyi içermesine, bu bileşen çalıştırılabilen programla birlikte gelmiyorsa, gerek yoktur.

Bu gerekliliklerin normalde işletim sistemine eşlik etmeyen, mülkiyet haline getirilmiş diğer kütüphanelerin lisans kısıtlamalarıyla çeliştiği durumlar olabilir. Bu gibi çelişmeler, dağıttığınız kütüphaneyle diğer kütüphaneleri bir arada kullanamayacağınız anlamına gelmekledir.

7. Kütüphaneye dayalı çalışmalar olan kütüphane hizmetlerini, işbu lisans kapsamında olmayan kütüphane hizmetleriyle birlikte yan yana bir kütüphane içine koyabilir; kütüphaneye dayalı çalışmanın ve diğer kütüphane hizmetlerinin farklı dağıtımları için başka şekilde izin verilmediği ve aşağıdaki iki şartı yerine getirmeniz şartıyla bu gibi birleştirilmiş bir kütüphaneyi dağıtabilirsiniz:

a) Birleştirilmiş kütüphaneye, kütüphaneye dayalı aynı çalışmanın bir kopyasını diğer kütüphane hizmetleriyle birleştirmeden iliştiriniz. Dağıtım, yukarıdaki bölümlerin hükümleri çerçevesinde yapılmalıdır.

b) Parçası kütüphaneye dayalı çalışma olan birleştirilmiş kütüphaneyle birlikte, aynı çalışmanın birleştirilmemiş halinin nereden bulunacağını açıklayan göze çarpan bir uyarı veriniz.

8. İşbu lisansta özellikle belirtilmediği sürece kütüphaneyi kopyalayamaz, değiştiremez, altlisanslayamaz, bağlayamaz veya yayamazsınız. Aksine bir kopyalama, değiştirme, altlisanslama, bağlama veya yayma girişimi lisansı feshetmek olup, böyle bir girişim işbu lisans kapsamındaki tüm haklarınızı kendiliğinden sonlandıracaktır. Ancak, işbu lisansın hükümlerine uygun davrandıkları sürece, sizden kopyaları veya hakları işbu lisans altında devralan kişilerin lisanslarına son verilmez.

9. İşbu lisansı imzalamadığınız sürece kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, başka hiçbir şey size kütüphaneyi ya da türevlerini değiştirme veya dağıtma izni vermez. İşbu lisansı kabul etmediğiniz takdirde bu eylemleri gerçekleştirmeniz kanun tarafından yasaklanmıştır. Buna bağlı olarak, kütüphaneyi (ya da kütüphaneye dayalı bir çalışmayı) değiştirerek veya dağıtarak işbu lisansı ve dolayısıyla kütüphaneyi veya ona bağlı çalışmaları kopyalama, dağıtma ya da değiştirmeye ilişkin işbu lisansın hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

10. Kütüphaneyi (ya da kütüphaneye dayalı bir çalışmayı) her seferinde yeniden dağıttığınızda, işbu lisansın hüküm ve koşulları altındaki bir programı kopyalama, dağıtma, bağlama veya değiştirme izni asıl telif sahiplerinden alıcılara kendiliğinden aktarılmış olur. Burada verilen hakların kullanılmasıyla ilgili kullanıcılara kısıtlamalar dayatamazsınız. İşbu lisans ile uyumluluğun üçüncü taraflarca dayatılmasından yükümlü değilsiniz.

11. Eğer bir mahkeme kararı ya da bir patent ihlali suçlaması ya da bir başka sebep (patent konularında kısıtlama olmaksızın) sonucu size dayatılan (mahkeme kararıyla, sözleşmeyle ya da başka bir yolla) şartlar işbu lisansın şartlarıyla çelişiyorsa, bu durum sizi işbu lisansın şartlarından muaf tutmaz. Eğer bu lisansla gelen zorunlulukları ve geçerli diğer zorunlulukları aynı zamanda yerine getirerek bir kütüphaneyi dağıtamıyorsanız, bunun bir sonucu olarak hiçbir zaman dağıtamazsınız. Örneğin, eğer bir patent lisansı kütüphanenin onu sizden doğrudan ya da dolaylı alan kişiler tarafından telif ücreti olmaksızın yeniden dağıtmasına izin vermiyorsa, bahsi geçen şartları ve işbu lisansın şartlarını yerine getirmek için tek yol programı dağıtmaktan tamamen kaçınmaktır.

Eğer bu bölümün herhangi bir parçası, özel koşullar altında geçersiz veya uygulanamaz sayılırsa, bu bölümün kalan kısmının uygulanması planlanmış olup, bölümün diğer koşullarda bir bütün olarak uygulanması düşünülmüştür.

İşbu lisansın amacı sizi herhangi patenti, bir mülkiyet hakkı istemini ihlal etmeye veya bu istemlerin herhangi birinin geçerliliğine itiraz etmeye teşvik etmek değildir; işbu bölüm sadece kamu lisans uygulamaları tarafından uygulanan özgür yazılım dağıtımı sisteminin bütünlüğünü koruma amacı taşır. Pekçok kişi sistemin ilgili uygulamasını esas alarak bu sistem yoluyla çok sayıda yazılım dağıtımına bolca katkı sağladı; başka bir sistem yoluyla yazılımı dağıtıp dağıtmayacağına ve lisans sahibinin böyle bir seçim yapamayacağına karar vermek yazara/bağışçıya kalmış bir karardır.

Bu bölüm işbu lisansın geri kalan kısmının sonucunun ne olacağına dair inanışı bütün yönleriyle açıkça anlatmak amacını taşır.

12. Eğer kütüphanenin dağıtımı ve/veya kullanımı bazı ülkelerde gerek patentler gerekse telif hakkı alınmış arayüzler tarafından kısıtlanmışsa, kütüphaneyi işbu lisans kapsamına sokan asıl telif hakkı sahibi bahsi geçen ülkeleri hariç tutarak belirli coğrafyada dağıtım kısıtlaması ekleyebilir; böylece bahsedilen şekilde hariç tutulan ülkeler hariç diğer ülkelerde ya da onlar arasında dağıtıma izin verilir. Böyle durumlarda, işbu lisans, kısıtlamaları lisans metninin gövdesinde yazılıymış gibi birleştirir.

13. Özgür Yazılım Vakfı, Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın değiştirilmiş ve/veya yeni sürümlerini zaman zaman yayımlayabilir. Bu gibi yeni sürümler, halihazırdaki sürümle aynı ruhu taşımakta olup, yeni sorun ve endişeler konusunda ayrıntılandırılması bakımından farklılık gösterebilir.

Her sürüme ayırt edici bir sürüm numarası verilir. Eğer kütüphane işbu lisansın kendisine ve “daha sonraki herhangi bir sürüme” uygulanan bir sürüm numarası belirtiyorsa, o sürümün ya da Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan daha sonraki bir sürümün hüküm ve şartlarına uyma seçeneğine sahipsiniz. Eğer kütüphane işbu lisansın herhangi bir sürümünün numarasını özellikle belirtmiyorsa, Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan herhangi bir sürümü seçebilirsiniz.

14. Eğer kütüphanenin bazı parçlarını dağıtım koşulları buradaki koşullarla uyuşmayan diğer özgür programlarla birleştirmek istiyorsanız, bu konuda izin almak üzere yazardan izin isteyin. Özgür Yazılım Vakfı tarafından telif hakkı verilen bir yazılım için, Özgür Yazılım Vakfı’na yazın; zaman zaman bu gibi durumlarda istisna yapıyoruz. Kararımız, özgür yazılımımızın bütün türevlerinin özgür olma durumunu korumak ve genel anlamda yazılımın paylaşılması ve yeniden kullanılmasına teşvik etmek gibi iki hedef çerçevesinde şekillenecektir.

TEMİNAT YOKTUR

15. KÜTÜPHANE BEDELSİZ OLARAK LİSANSLANDIĞI İÇİN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARDA İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE KÜTÜPHANENİN BİR TEMİNATI YOKTUR. YAZILI OLARAK AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA KÜTÜPHANEYİ YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ DEĞİŞTİREBİLEN VE/VEYA YENİDEN DAĞITABİLEN DİĞER TARAFLAR, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK, TİCARETİNİN YAPILABİLİRLİĞİNE VE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞUNA TEMİNAT VERMEK DE DAHİL, ANCAK BUNUNLA KISITLI KALMAYARAK, HİÇBİR TEMİNAT SUNMADAN KÜTÜPHANEYİ “OLDUĞU GİBİ” TEDARİK EDERLER. KÜTÜPHANENİN KALİTESİ VE PERFORMANSIYLA İLGİLİ TÜM RİSK SİZE AİTTİR. KÜTÜPHANENİN HATALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKARSA, TÜM GEREKLİ HİZMET, ONARIM VE DÜZELTME ÜCRETİ SİZİN TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR.

16. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARLA ZORUNLU TUTULMADIĞI YA DA YAZILI OLARAK KARARLAŞTIRILMADIĞI SÜRECE HİÇBİR DURUMDA, HİÇBİR TELİF HAKKI SAHİBİ YA DA YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ KÜTÜPHANEDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLEN VE/VEYA KÜTÜPHANEYİ TAŞIYABİLEN BAŞKA BİR TARAF; HERHANGİ BİR GENEL, ÖZEL, KAZARA YA DA DOLAYLI OLARAK, KÜTÜPHANENİN KULLANIMINDAN VEYA YETERSİZLİĞİNDEN DOĞAN (VERİ KAYBI, VEYA HATALI BULUNAN VERİ, VEYA TARAFINIZDAN YAHUT ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA ZARARA UĞRATILMA, VEYA KÜTÜPHANENİN DİĞER YAZILIMLARLA ÇALIŞMAKTA BAŞARISIZ OLMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE VE BUNLARLA KISITLI OLMADAN) ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, BÖYLE BİR TELİF SAHİBİ YA DA DİĞER TARAFIN BU GİBİ ZARARLARDAN HABERDAR EDİLDİĞİ KOŞULLARDA BİLE, HASARLAR KONUSUNDA SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR.

 

HÜKÜMLER VE KOŞULLARIN SONU.

Bu Hükümler Yeni Kütüphanelerinize Nasıl Uygulanır?

Yeni bir kütüphane geliştirdiyseniz ve programı en fazla yararlanılabilecek biçimde kamunun genel kullanımına açmak istiyorsanız, ürününüzü herkesin yeniden dağıtabildiği ve değiştirebildiği özgür yazılım yapmanızı öneririz. İşbu lisansın hükümleri (veya, başka bir seçenek olarak, Genel Kamu Lisansı’nın hükümleri) altında yenien dağıtımına izin vererek bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Buradaki hükümleri uygulamak için, aşağıdaki uyarıları kütüphanenize iliştirin. Bunun en güvenli yolu her bir kaynak kodun başına teminattan vazgeçildiğini en etkili olarak taşıyan biçimde yerleştirmektir; ve her bir dosya en azından “telif hakkı” satırını ve uyarının tamamının bulunduğu yeri gösteren bir belirteç içermelidir.

kütüphanenin adını yazmak için bir satır ve ne işe yaradığına dair kısa bir bilgi.

Copyright (C) yıl yazarın adı

Bu kütüphane özgür yazılımdır: Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın sürüm 2.1 ya da (isteğinize bağlı olarak) daha sonraki sürümlerinin hükümleri altında yeniden dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

Bu kütüphane, yararlı olması umuduyla dağıtılmış olup, programın BİR TEMİNATI YOKTUR; TİCARETİNİN YAPILABİLİRLİĞİNE VE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUĞUNA dair bir teminat da vermez. Ayrıntılar için GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’na göz atınız.

Bu kütüphaneyle birlikte GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın bir kopyasını elde etmiş olmanız gerekir; eğer elinize ulaşmadıysa Free Software

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, ABD adresine yazın.

Ayrıca elektronik ya da normal posta yoluyla sizinle nasıl iletişime geçilebileceği hakkında da bilgi veriniz.

Ayrıca (bir programcı olarak çalışıyorsanız) işvereninize ya da varsa okulunuza, gerekirse kütüphane için bir “telif hakkı feragatnamesi” imzalatmalısınız. Bununla ilgili bir örnek aşağıda yer almaktadır; isimleri değiştirip kullanınız:

Yoyodyne, James Random Hacker tarafından yazılan

(kontrol düğmelerinde ince ayar yapmaya yarar) `Frob’ kütüphanesindeki

telif menfaatlerinden vazgeçtiğini beyan eder.

İmza Ty Coon, 1 Nisan 1990

Ty Coon, Başkan Yardımcısı

İşte hepsi bu kadar!

*Özgür yazılım kavramının İngilizcesi “free software” olarak ifade edilir. Burada “free” sözcüğünün anlamı, “ücretsiz” değil “özgür”dür.